Allmenn tannbehandling

Vi tilbyr alle former for «vanlig tannbehandling», både enkle og kompliserte fyllinger. Vi legger særlig vekt på smertefri behandling i forbindelse med boring, og tilbyr ulike teknikker mht. bedøvelse.

De fleste av våre pasienter velger å bli innkalt til regelmessig kontroll av tenner og tannkjøtt. Innkallingsintervallet setter vi individuelt, ut fra hver enkelt sitt behov. Denne undersøkelsen blir ofte utført av tannpleier. Hvis det er behov for behandling utover det, får pasienten time hos en av tannlegene.

Vi legger særlig vekt på forebygging, og gir gode råd til daglig munnhygiene og tannstell.