Behandling av syreskader

Syreskader på tennene, også kalt erosjon, er blitt et vanlig problem i befolkningen. Vi ser daglig eksempler på det i vår virksomhet. Man kan spekulere i hva som er årsaken til denne økningen, men det er nærliggende å tro at det skyldes hyppigere inntak av sukker og syreholdig leskedrikker.

Noe erosjon av emaljen er normalt med alderen, og det er ført når denne erosjonen kommer over et visst nivå, at pasienten trenger behandling. Det vil tannlege/tannpleier kontrollere ved den rutinemessige undersøkelsen. Hvis det er behov for behandling, er det i første rekke oppbygging i kompositt/plast som er førstevalget. Unntaksvis må det lages kroner på tennene. Da har ofte slitasjen kommet langt og det trengs en mer omfattende bittheving av hele tannsettet. Slik alvorlig slitasje, hvor det går ut over både pasienten sin funksjon og estetikk, gir ofte rett til økonomisk støtte fra Helfo. Det er tannlege/tannpleier som sørger for at pasienten får det de har krav på.

Hva er syreskader?

Syreskader oppstår når emaljen oppløses som følge av syre i munnen. Surhetsgraden oppgis som en pH-verdi. Skalaen går fra 1-14 med pH 1 som uttrykk for den sterkeste syre, 7 for nøytralt og 14 som den sterkeste base.

Emaljen begynner å gå i oppløsning når pH i væsken omkring tennene er ca. 4 eller lavere. Jo lavere pH-verdien er, og jo lenger tid syren påvirker tennene, desto mer vil mineralene på tannoverflaten løses opp. Man kan si at tennene ”avkalkes”. Det tapte tannvevet får man aldri tilbake.

Den hyppigste årsaken til syreskader er inntak av sure leskedrikker, som f.eks. brus og saft (pH: 2,4-3,0). Det er viktig å merke seg at man ikke kan avgjøre surhetsgraden (pH) ved å smake på et produkt. De fleste blir overrasket når de hører at søt saft kan ha lavere pH enn juice.

Et stort inntak av frukt og andre sure matvarer, sure oppstøt, spiseforstyrrelser og nedsatt spyttproduksjon er også viktige årsaker til syreskader. Spiser du ofte syrlige mat- og drikkevarer og samtidig pusser tennene for kraftig, kan det være en farlig cocktail. Det kan føre til svært alvorlige skader. Den emaljen som allerede er ”myknet” av syre, slipes lettere vekk under tannpuss. Hvis du lider av slipeskader, skal du selvfølgelig ikke slutte med å pusse tennene. Du skal unngå å drikke og spise sure matvarer og ellers passe på at du bruker en hensiktsmessig pusseteknikk.

Komplikasjoner/følger av erosjoner:

  • Følsomme tannhalser og ising i tennene.
  • Misfarging/fargeforandringer.
  • Endring i tennenes form.
  • Tannbørsteskader.
  • Hvis tannkjøttet trekker seg tilbake vil tennene se lange ut og den gulaktige rotoverflaten kommer til syne.
  • Krakeleringer og revner i tannoverflaten. I alvorlige tilfeller kan tannen knekke.
  • Bittfunksjonsproblemer