Krone- og brobehandlinger

En «krone» er egentlig bare et annet ord for porselenstann. Her brukes pasienten sin egen rot, og det lages en tann i porselen som festes til roten med sement. Noen ganger må vi også lage en stift ned i roten, for å få ekstra feste til kronen.

En bro kan vi lage der hvor det mangler en hel tann. Da bruker vi «nabotennene» og fester på 3 eller flere sammenhengende kroner, alt etter hvor mange tenner som mangler. De senere årene har implantater ofte vært å foretrekke fremfor broer, men i noen tilfeller er fortsatt bro et fullgodt alternativ.

Vi kan tilby det meste av tannteknikerarbeid, alt fra importarbeider fra Kina til lokalproduserte arbeider rett borti gata. Vi har flere ulike materialer å velge mellom, noen har fokus på slitestyrke, andre på estetikk. Her diskuterer vi før behandlingen settes i gang. Ofte vil det være noe prisforskjeller på de forskjellige arbeidene. Det er derfor vi ikke opererer med en eksakt pris på kroner og broer i våre prislister.